Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“

Nacionalna biblioteka s ponosom baštini tragove Crnojevića štamparije, kao i viševjekovne pismenosti koja je postojala i razvijala se na njenom tlu. Danas je to elitna kulturna ustanova čija misija umnogome prevazilazi njenu osnovnu djelatnost. Ona ima nezaobilaznu kulturnu i obrazovnu ulogu u zemlji i reputaciju pouzdanog partnera u oblasti kulture u inostranstvu.

© 2024 Nacionalna biblioteka Crne Gore - Đurđe Crnojević.