Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Za izdavače

Nacionalna biblioteka izrađuje CIP (Katalogizacija u publikaciji) na zahtjev izdavača iz Crne Gore i dodjeljuje međunarodne standardne oznake ISBN, ISSN i ISMN za monografske i serijske publikacije, štampane muzikalije, kao i ostalu bibliotečku građu.

CIP

U Nacionalnoj biblioteci izrađuju se CIP zapisi po međunarodnim standardima za monografske publikacije – ISBD(M), za serijske publikacije – ISBD(CR), za štampane muzikalije – ISBD(PN), za elektronske publikacije – ISBD(ER), za njeknjižnu građu – ISBD(NBM) i za kartografsku građu –  ISBD(CM). Takav zapis, dat u sažetoj formi, pruža informaciju o bibliografskom i sadržinskom karakteru publikacije.

Obaveze izdavača su da na svakoj novoj publikaciji odštampaju ovaj kataloški zapis koji se radi u bazi podataka COBIB Crna Gora. Na taj način su podaci o publikaciji dostupni putem Interneta i prije njenog objavljivanja.

Nacionalna biblioteka u prosjeku godišnje izradi više od 1.000 CIP zapisa.


Cjenovnik članarine i usluga  je dostupan na sljedećem linku: CJENOVNIK USLUGA NBCG 


Kontakt osobe za izradu CIP-a za monografske publikacije:

Maja Vuksanović  (e-mail: cip_monografske@nb-cg.memaja.vuksanovic@nb-cg.me)
Sanja Martinović (e-mail: cip_monografske@nb-cg.me, sanja.martinovic@nb-cg.me)
Tel/fax: 041-234-236


Kontakt osoba za izradu CIP-a za serijske publikacije:

Vesna Kovačević (e-mail: cip_serijske@nb-cg.me)
Tel: +382 41 232-133


Kontakt osoba za izradu CIP-a za štampane muzikalije:

Natalija Bokan (e-mail: natalija.bokan@nb-cg.me)
Tel: +382 41 231-143 lok.140


Kontakt osoba za izradu CIP-a za kartografsku građu: 

Danijela Radulović (e-mail: danijela.radulovic@nb-cg.me)
Tel: +382 41 231-143 lok.107


OBRASCI ZA PREUZIMANJE:

Obrazac za dodjelu CIP zapisa za monografske publikacije   

          

Образац за додјелу CIP записа за монографске публикације


Obrazac za dodjelu CIP zapisa za zvučni CD                                   

Образац за додјелу CIP записа за звучни CD

 

ISBN  

Nacionalni ISBN centar za Crnu Goru, smješten u Nacionalnoj biblioteci, dodijeli prosječno u godini 1.000 ISBN brojeva (International Standard Book Number – međunarodni standardni broj knjige) štampanim knjigama i brošurama u Crnoj Gori.

ISBN se dodjeljuje i publikacijama objavljenim Brajevim pismom i geografskim kartama, knjigama na drugim medijima (CD, Internet…), kao i publikacijama mješovitih medija sa tekstom.

NACIONALNA ISBN AGENCIJA

Kontakt:

Tel/fax: 041 – 234-236
e-mail: isbn@nb-cg.me


Nacionalna biblioteka “Đurđe Crnojević” – Cetinje
Bulevar crnogorskih junaka br. 163

OBRASCI ZA PREUZIMANJE:

Pristupnica za izdavače 

Приступница за издаваче


ISSN    

Nacionalni ISSN centar za Crnu Goru, takođe smješten u Nacionalnoj biblioteci, dodjeljuje ISSN brojeve (International Standard Serial Number – međunarodni standardni broj serijskih publikacija) časopisima i novinama objavljenim u Crnoj Gori.

Nacionalna biblioteka u prosjeku godišnje dodijeli oko 60 ISSN brojeva.

NACIONALNI ISSN CENTAR

Kontakt:

Vesna Vučković,
Tel: 041- 231 143 lok.144
E-mail: issn@nb-cg.me

Nacionalna biblioteka “Đurđe Crnojević” – Cetinje
Bulevar crnogorskih junaka br. 163

OBRASCI ZA PREUZIMANJE:

Upitnik za dodjelu ISSN i CIP-a za serijske publikacije 


ISMN

Nacionalni ISMN centar za Crnu Goru pri Nacionalnoj biblioteci dodjeljuje ISMN brojeve (International Standard Music Number – Međunarodni standardni broj muzičkih publikacija) muzičkih djela publikovanih u Crnoj Gori. Pojam štampana muzikalija obuhvata partiture, dionice ili sastavne djelove multimedijskog kompleta. ISMN se ne dodjeljuje samostalno objavljenim zvučnim zapisima, videozapisima ili zapisima na računalnom mediju. Centar za ISMN Crne Gore počeo je s radom 2016. godine.

NACIONALNI ISMN CENTAR

Kontakt:

Tel: 041- 231-143 lok. 130
Fax: 041- 231 020; 234-236
E-mail: ismn@nb-cg.me

Nacionalna biblioteka “Đurđe Crnojević” – Cetinje
Bulevar crnogorskih junaka br. 163

OBRASCI ZA PREUZIMANJE:

Pristupnica za ISMN 

Приступница за ISMN


IZRADA UDK brojeva za članke

Kontakt osobe:

Vera Đukanović
Ljiljana Lipovina
Anđelka Martinović
Lidija Kaluđerović
e-mail: bibliografsko@nb-cg.me


OBAVEZNI PRIMJERAK

Svi izdavači u Crnoj Gori, prema Zakonu o izdavaštvu, dužni su da Nacionalnoj biblioteci besplatno dostave pet primjeraka svake publikacije, na bilo kom mediju, neposredno poslije štampanja ili objavljivanja: knjige, serijske publikacije (časopise i novine), muzikalije, geografske karte, audio i audio-vizuelnu građu (kako na klasičnim, tako i na elektronskim medijima – CD-ROM, DVD…), i veb sajtove sa nacionalnim domenom.

ZAKON O BIBLIOTEČKOJ DJELATNOSTI

ZAKON O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA

ZAKON O IZDAVACKOJ DJELATNOSTI