Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Uvodna riječ

Iako relativno mala država, Crna Gora ima bogatu istoriju i kulturu o čemu, pored ostalog, svjedoči i njena Nacionalna biblioteka „Đurđe Crnojević“. Ona nosi ime po vladaru Crne Gore koji je 1493. godine osnovao prvu državnu štampariju u svijetu.

Biblioteka u svom razvojnom toku bilježi različite mijene, ali sve vrijeme svog postojanja i trajanja predstavlja jedan od temelja crnogorske državnosti, tradicije i kulture. Počev od 1592/93. godine kada su popisane 42 knjige u Cetinjskom manastiru do savremenog doba kada je dobila moderni centralni depo za smještaj bibliotečkog fonda velike površine, Biblioteka predstavlja mjesto gdje se sabiraju važniji pisani tragovi o Crnogorcima i svim drugim narodima koji žive u Crnoj Gori. Ona je stjecište i zavidne građe objavljene u inostranstvu.

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ smještena je na Cetinju, u dva osobena zdanja sagrađena početkom dvadesetog vijeka za potrebe italijanske i francuske diplomatije u Kraljevini Crnoj Gori. Riječ je o graditeljskim biserima koji su rađeni po projektima čuvenih arhitekata Koradinija i Pola Godea.

Danas ova ustanova posjeduje bibliotečku građu raspoređenu u tri cjeline: Osnovni fond, Muzejski fond i Posebne zbirke, a ima i vrijedne legate. Ona je matična biblioteka narodnim i univerzitetskim bibliotekama u Crnoj Gori. Ovaj jedinstveni hram knjige bilježi izuzetno razvijenu međunarodnu saradnju koja se ogleda u razmjeni publikacija, zajedničkim projektima i učešću u radu niza asocijacija i institucija koje se bave bibliotečkom djelatnošću. Nacionalna biblioteka ima Digitalnu i Virtuelnu biblioteku Crne Gore koje korisnicima omogućavaju korišćenje pisane baštine u elektronskom obliku. Osim osnovne djelatnosti, ona organizuje programe iz različitih umjetničkih oblasti čime upotpunjuje svoju društvenu ulogu sloveći za jednog od najvažnijih činilaca na kulturnoj mapi  Crne Gore.

Crnogorska država utemeljena je i na slovima, a njena Nacionalna biblioteka s ponosom baštini tragove Crnojevića štamparije, kao i viševjekovne pismenosti koja je postojala i razvijala se na njenom tlu. Danas je to elitna kulturna ustanova čija misija umnogome prevazilazi njenu osnovnu djelatnost. Ona ima nezaobilaznu kulturnu i obrazovnu ulogu u zemlji i reputaciju pouzdanog partnera u oblasti kulture u inostranstvu.

Bogić Rakočević
direktor NBCG „Đurđe Crnojević“

Bogić Rakočević – Biografija