Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

COBISS.NET

COBISS.NET (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi) naziv je mreže koja međusobno povezuje nacionalne bibliografske sisteme Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije, Slovenije, Srbije i Crne Gore, i koji omogućava besplatan protok bibliografskih informacija.

COBISS Crna Gora (COLIB.CG) predstavlja faktografsku bazu podataka svih crnogorskih bibilioteka i sastavni je dio sistema COBISS.Net.

U sistem COBISS.CG do kraja 2020. godine uključeno je 47 crnogorskih biblioteka, sa mogućnošću uključenja i svih ostalih biblioteka.