Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Muzikalije i audiovizuelna građa

Zbirka muzikalija, fonodokumenata i audio-vizuelne građe broji oko 30.500 bibliotečkih jedinica, od čega oko 20.500 audio-vizuelne građe (oko 7.500 singl ploča, 7.000 LP, 4.300 zvučnih kaseta, više od 200 video kaseta i oko 1.500 kompakt diskova) i oko 10.000 štampanih muzikalija. Među njima posebnu vrijednost imaju Album Černohorski : 70 narodnich pisni Ludovika Kube iz 1890, kao i Motivi iz Crne Gore Antuna Pogačara. Tu je i Svita iz scenskog oratorijuma Gorski vijenac, Nikole Hercigonje i Testament vladike crnogorskoga Petra Petrovića Njegoša, kompozitora Rajka Maksimovića.