Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Digitalna biblioteka

Digitalna biblioteka podrazumijeva digitalizaciju i prezentaciju najvrjednijih kolekcija Nacionalne biblioteke, kao što su rukopisi, knjige, novine i časopisi. Digitalna biblioteka Crne Gore  je 2016. godine redizajnirana i dostupna je  na adresi: http://dlib.me .

KNJIGE
NOVINE I CASOPISI
RUKOPISI I DOKUMENTA
KARTE I PLANOVI
PLAKATI I LIKOVNA GRAĐA
FOTOGRAFIJE I RAZGLEDNICE
MUZIČKA I VIDEO GRAĐA
TEMATSKE ZBIRKE

Centar za mikrofilmovanje i digitalizaciju, u okviru projekta Digitalna biblioteka Crne Gore, do kraja 2017. godine obradio je više od 200 mikrofilmova za naslove stare crnogorske periodike i više od 125.000 skenova za najznačajnije naslove stare crnogorske periodike, stare i rijetke knjige i Crnogorske bibliografije 1494-1994.

Nacionalna biblioteka je 2012. godine skenirala, digitalizovala i objavila u elektronskoj formi, na DVD-u, sva izdanja Glasa Crnogorca, koji je od 1873. do 1922. godine izašao u ukupno 2.334 broja. DVD izdanje Glasa Crnogorca štampano je u 10.000 primjeraka koji su distribuirani besplatno uz dnevni list Pobjeda.

Nacionalna biblioteka digitalizovala je sve objavljene sveske Crnogorske bibliografije 1494-1994, to jest, 32 sveske u okviru četiri toma, čiji opseg iznosi 15.030 stranica enciklopedijskog formata. U njima je popisano 229.611 bibliografskih jedinica, koje se odnose na inkunabule, paleotipe, knjige, serijske publikacije i priloge iz periodike. Digitalna Crnogorska bibliografija 1494.-1994 dostupna je i pretraživa na web portalu www.nbcg-digitalnabibliografija.me, kao i u DVD formatu. Time je omogućeno znatno jednostavnije korišćenje i lakši pristup ovoj obimnoj količini bibliografskih informacija.

Biblioteka je, između ostalog, izradila digitalnu kolekciju Petar II Petrović Njegoš koja sadrži oko 10.000 skeniranih stranica, među kojima su prva izdanja Njegoševih djela iz fondova Nacionalne biblioteke, rukopisi Gorskog vijenca i Bilježnice, zatim odabrani prevodi Njegoševih djela, izbor literature o Njegošu, izabrana prepiska, biografija i izbor plakata sa izvođenja Njegoševih djela. Portal Petar II Petrović Njegoš realizovan je 2013. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Crne Gore, a povodom proslave 200 godina od rođenja velikog pjesnika.

Projekat Nacionalne biblioteke „Digitalna kolekcija Legat Radivoje Lola Đukić“ realizovan je 2015. godine povodom 20-godišnjice smrti ovog poznatog jugoslovenskog i crnogorskog televizijskog, filmskog i pozorišnog reditelja, slikara, publiciste i  satiričara. Građa je tematski raspoređena i postavljena u okviru više grupa: Video i audio građa, Pojedinačni tekstovi i Likovna građa. Digitalna kolekcija ima za cilj da široj kulturnoj i naučnoj javnosti predstavi najznačajnija televizijska, pozorišna i filmska ostvarenja Lole Đukića, kao i njegove neobjavljene literarne radove i likovne priloge.

Nacionalna biblioteka je krajem 2015. godine pokrenula i projekat Web arhiv Crne Gore. Od kraja 2016. prvi arhivirani sadržaji dostupni su na adresi: http://www.webarhiv.me.

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“, kao član Konferencije evropskih nacionalnih biblioteka (CENL), postavila je svoj elektronski katalog, zajednički katalog crnogorskih biblioteka, kao i jedan dio svoje digitalizovane kolekcije na web portalu evropskih nacionalnih biblioteka TEL (The European Library).