Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Vizija i misija

NBCG “Đurđe Crnojević” je nacionalna biblioteka Crne Gore. Ona je riznica pisane kulturne baštine koja čuva materijalne dokaze o crnogorskoj kulturnoj stvarnosti, o postanku i indentitetu naroda.

 

Zato je jedna od temeljnih kulturnih institucija države. Prikuplja i čuva pisane i elektronske izvore, omogućava njihovu dostupnost i brine se o njihovoj zaštiti. Objavljujući crnogorsku nacionalnu bibliografiju, promoviše crnogorsku pisanu kulturnu baštinu i stara se o kulturnim potrebama stanovništva.

Digitalne tehnologije i internet joj otvaraju nove puteve do korisnika, poboljšanje i povećanje obima usluga i modernizuju njeno ukupno poslovanje. U skladu sa načelom opšte dostupnosti informacijama afirmiše princip jednakosti i demokratičnosti. Kao državna matična biblioteka stara se za razvoj bibliotekarstva u Crnoj Gori. Svojim znanjem i iskustvom pomaže u radu ostalih biblioteka, koristeći povezivanje i praksu velikih biblioteka u okruženju, Evropi i svijetu.

Nakon međunarodnog priznanja Crne Gore, Biblioteka je preuzela sve nadležnosti i obaveze, domaće i međunarodne, koje su imale zajedničke institucije Srbije i Crne Gore.

Vizija razvoja Nacionalne biblioteke Crne Gore “Đurđe Crnojević” podrazumijeva:

  • Da služi znanju, obrazovanju, pamćenju i pismenosti;
  • Da omogući opšti pristup informacijama kao i stručnim, obrazovnim i kulturnim sadržajima;
  • Da služi kao osnova i podsticaj za ukupan razvoj, napredak i snaženje Crne Gore;
  • Da služi i podstiče istraživanje, učenje, zabavu i kreativnost;
  • Da služi svim građanima Crne Gore bez razlike i ograničenja.