Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Saradnja

Nacionalna biblioteka ima bogatu i tradicionalno utemeljenu međunarodnu saradnju sa više od 50 nacionalnih biblioteka iz čitavog svijeta, među kojima su Kongresna biblioteka SAD, nacionalne biblioteke Velike Britanije, Francuske, Italije, Rusije, Češke i, svakako, sa svim nacionalnim bibliotekama zemalja Jugoistočne Evrope.

Nacionalna biblioteka Crne Gore potpisala je veliki broj memoranduma o saradnji sa nacionalnim bibliotekama kako iz regiona tako i Evrope i svijeta, a članica je i saradnik mnogih međunarodnih bibliotečkih asocijacija i agencija:

IFLA ‒ Međunarodni savez bibliotečkih asocijacija i institucija (International Federation of Library Associations and Institutions)

ISSN AGENCIJA ‒ Međunarodna organizacija pri UNESCO-u za dodjelu međunarodnog standardnog broja za serijske publikacije (ISSN – International Standard Serial Number)

ISBN AGENCIJA ‒ Međunarodna organizacija za dodjelu standardnog knjižnog broja (International Standard Book Number)

ISMN AGENCIJA ‒ Međunarodna organizacija za dodjelu standardnog broja muzikalija (International Standard Music Number)

CDNL ‒ Konferencija direktora nacionalnih biblioteka (Conference of Directors of National Libraries)

CENL ‒ Konferencija evropskih nacionalnih biblioteka (Conference of European National Librarians)

EUROPEANA ‒ Evropska virtuelna biblioteka, muzej i arhiv. Nudi pristup milionima knjiga, slika, filmova, muzejskih djela i arhivskih zapisa digitalizovanih širom Evrope. Nacionalna biblioteka sarađuje sa Europeanom na mnogim značajnim projektima, među kojima je i CSEEE (kolekcija nacionalnih biblioteka Istočne i Jugoistočne Evrope koje su dio Europeane).

OCLC ‒ Online Computer Library Center. Neprofitna organizacija koja je istovremeno računarski bibliotekarski servis i istraživačka organizacija čiji je cilj da olakša pristup i pojeftini troškove dobijanja informacija ‒ potpisan ugovor za integrisanje elektronskog kataloga Crne Gore u svjetski katalog (WorldCat)

SEENL ‒ Konferencija direktora nacionalnih biblioteka Jugoistočne Evrope (South East European National Librarians Conference) održava se svake godine.

FORUM SLOVENSKIH KULTURA – Forum povezuje i promoviše saradnju u oblasti kulture, obrazovanja i nauke trinaest država: Bugarsku, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Makedoniju, Poljsku, Rusiju, Sloveniju, Srbiju, Crnu Goru, Bjelorusiju, Češku, Slovačku i Ukrajinu.

UNESCO PARTICIPACIJA ‒ UNESCO Participacija 2014/2015 „Informaciona i medijska pismenost (IMP) – Strategija i edukacija“ je projekat  koji realizuje Nacionalna biblioteka, u saradnji sa ministarstvima kulture i informacionog društva, Zavodom za školstvo i NVO Biblioteka Plus, a čiji je cilj popularizacija vještina informacione i medijske pismenosti u Crnoj Gori.