Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Serijske publikacije

Zbirka serijskih publikacije, osim novina (dnevne, službene) i časopisa, obuhvata biltene, godišnjake, almanahe, kalendare, ljetopise, zbornike radova (društava, univerziteta, instituta, akademija), zatim izvještaje o radu, planove i programe rada, informacije, preglede predavanja univerziteta i fakulteta, statističke godišnjake (država, gradovi), školske listove, godišnje izvještaje, stenografske bilješke.

Serijske publikacije smještene su na dvije signature:

PN – crnogorske novine

P – časopisi (domaći i strani)

Zbirka se popunjava tekućim prilivom i svi podaci unose se u elektronski katalog po ISBD(CR) standardu (Međunarodni bibliografski opis serijskih publikacija i drugih kontinuiranih izvora).

U okviru ove zbirke radi se CIP (Katalogizacija u publikaciji) za sve serijske publikacije u Crnoj Gori.

Bibliografski podaci o svim crnogorskim novinama i časopisima i podaci o stanju fonda mogu se naći u elektronskom katalogu Nacionalne biblioteke Crne Gore “Đurđe Crnojević”. Takođe, podaci iz zbirke Montenegrina koji se odnose na serijske publikacije nalaze se u elektronskom katalogu.

Građa se koristi u čitaonicama Nacionalne biblioteke, radnim danom od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 14 sati.