Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“

Nacionalna biblioteka s ponosom baštini tragove Crnojevića štamparije, kao i viševjekovne pismenosti koja je postojala i razvijala se na njenom tlu. Danas je to elitna kulturna ustanova čija misija umnogome prevazilazi njenu osnovnu djelatnost. Ona ima nezaobilaznu kulturnu i obrazovnu ulogu u zemlji i reputaciju pouzdanog partnera u oblasti kulture u inostranstvu.


Računovodstvo
Tel: +382 41 231-170
Fax:+382 41 231-170
Odjeljenje nacionalnog fonda, legata i stare i rijetke knjige
Tel: +382 41 232-133
Tel: +382 41 231-722
COBISS Centar
Tel: +382 41 234-243

© 2021 Nacionalna biblioteka Crne Gore - Đurđe Crnojević.