Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

E-katalog NBCG

Elektronski katalog Nacionalne biblioteke Crne Gore “Đurđe Crnojević” dostupan je preko Internet adrese: 

https://plus.cobiss.net/cobiss/cg/cnr_latn/bib/search?db=cnbct

Pretraživanje elektronskog kataloga moguće je na tri načina: slovno, izborno i komandno pretraživanje. Zahtjevi za pretraživanje koji imaju isti oblik u ćirilici i u latinici, mogu se napisati ili jednim ili drugim pismom.

Elektronski katalog NBCG sadrži više od 326,000 (januar 2024. godine) bibliografskih zapisa, koji uključuju sve vrste građe i to:

  • monografske publikacije na svim medijima: knjige, kartografsku građu, zvučne i video zapise, fotodokumente, štampane muzikalije;
  • serijske publikacije: časopise i novine;
  • članke iz časopisa i zbornika.