Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Martinović, Dušan J.: PORTRETI VIII.

Cijena: 3.00€

Martinović, Dušan J.: PORTRETI VIII. 2003. Urednik Čedomir Drašković. Štampa Grafičar, Užice. Format 24 x 17. Strana 332. – (Bio- bibliografije; knj. 11). Tiraž 800. Broširano. Ćirilica

ISBN 86 – 7079 – 079 – 3 (Knj. 8)

Poruči