Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom I, knj. 4

Cijena: 2.00€

Rajković, Vidak: CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA  : 1494–1994. Tom I, knj. 4 : Monografske publikacije : 1919–1944. 1990. Glavni i odgovorni urednik dr Dušan Martinović. Štampa Obod, Cetinje. Format 29 x 20. Strana 298. Tiraž 2000. Karton. Ćirilica i latinica

ISBN 86-7079-018-1

Poruči