Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom IV, knj. 4

Cijena: 2.00€

Kilibarda-Krstajić, Vesna: CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom IV, knj. 4 : Bibliografija o Crnoj Gori na italijanskom jeziku : 1532–1941. 1993. Glavni i odgovorni urednik dr Dušan J. Martinović. Štampa Pobjeda, Podgorica. Format 29 x 20. Strana 91 : ilustr. Tiraž 2000. Karton. Latinica

ISBN 86-7079-042-4

Poruči