Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom IV, knj. 5

Cijena: 2.00€

Đukanović, Bojka: CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom IV, knj. 5 : Bibliografija o Crnoj Gori na engleskom jeziku 1593–1993. 1993. Glavni i odgovorni urednik dr Dušan J. Martinović. Štampa Pobjeda, Podgorica. Format 29 x 20. Strana 141 : ilustr. Tiraž 2000. Karton. Latinica

ISBN 86-7079-047-5

Poruči