Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ZAHVALNICA NACIONALNOJ BIBLIOTECI CRNE GORE ZA SARADNJU, RAZVOJ I AFIRMACIJU POMORSKOG MUZEJA CRNE GORE

Na svečanosti povodom obilježavanja 70 godina osnivanja i rada Pomorskog muzeja Crne Gore Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević” uručena je Zahvalnica za saradnju, razvoj i afirmaciju Muzeja. 

Događaj je održan 9. septembra u crkvi Svetog Duha – koncertnoj dvorani Muzičke škole Kotor, a Dragici Lompar, direktorici Biblioteke Zahvalnicu je uručio Andro Radulović, direktor Muzeja.

Uvjereni da će se ovako plodonosna saradnja nastaviti i u budućem periodu NBCG se i ovim putem zahvaljuje Pomorskom muzeju na uručenom priznanju.