Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ODRŽAN KURS UPOTREBA PROGRAMSKE OPREME COBISS3/KATALOGIZACIJA – AŽURIRANJE CONOR

Kurs “Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija - ažuriranje CONOR”, namijenjen katalogizatorima koji će raditi na redakciji baze podataka CONOR, održan je juče u Cobiss centru na Cetinju.

Polaznici su bili istaknuti bibliotekari iz crnogorskih biblioteka sa dugogodišnjim iskustvom.

Kurs je vodila Vjenceslava Ševaljević uz asistenciju Đurđe Martinović. a preko Zoom aplikacije kurs je pratila istruktorka IZUM-a Gordana Mazić.


Program kursa:

• kratak pregled formata COMARC/A;

• pretraživanje po bazi podataka CONOR;

• preuzimanje odgovornosti za normativne zapise;  

• paketno povezivanje bibliografskih zapisa s normativnim

zapisom;

• redakcija normativnog zapisa;  

• brisanje normativnog zapisa;

• razdruživanje normativnih zapisa;

• praktičan rad

Bibliotekari su sada dobili privilegije za kreiranje i redigovanje punih zapisa u bazi podataka CONOR, kao i za paketno povezivanje bibliografskih zapisa s normativnim zapisom.