Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ODRŽAN KURS „UPOTREBA PROGRAMSKE OPREME COBISS3/POZAJMICA“

Kurs „Upotreba programske opreme COBISS3/Pozajmica”, namijenjen bibliotekama članicama sistema COBISS.GG koje su najveći dio građe već obradile u sistemu i koje će omogućiti svojim korisnicima automatizovanu rezervaciju i pozajmicu građe, održan je u COBISS centru Crne Gore u periodu od 24. do 26. maja.

Kurs je vodila Radmila Rašović uz asistenciju Milenije Vračar, a pohađalo ga je deset polaznika iz crnogorskih biblioteka i to iz: Narodne biblioteke i čitaonice „Njegoš” sa Cetinja, Biblioteke umjetnosti sa Cetinja, Medicinskog fakulteta, Biblioteke Skupštine Crne Gore, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Narodne biblioteke „Dr Radovan Lalić” u Beranama i Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević”.

Stručnu pomoć prilikom vođenja kursa je obezbijedila Đurđa Martinović, a tehničku podršku sistem inženjeri Lidija Popović i Milutin Đukić.

Marko Kušar, instruktor iz IZUM-a, je preko ZOOM-a pratio i ocjenjivao vođenje kursa, a Radmila Rašović je stekla licencu za njegovo samostalno izvođenje.