Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE „ĐURĐE CRNOJEVIĆ“ I MATICA CRNOGORSKA OGRANAK CETINJE ORGANIZUJU PREDSTAVLJANJE ZBORNIKA: „ŠĆEPAN MALI U DOKUMENTIMA 1767–1773", PRIREDIO MARIJAN MAŠO MILJIĆ

Na promociji će govoriti Marijan Mašo Miljić, priređivač izdanja i Srđa Martinović, istoričar; Vukota Vukotić, istoričar i Luka Lagator, predśednik Ogranka Matice crnogorske Cetinje. Medijatorka programa je Slađana Sjekloća.


Promocija će se održati u Nacionalnoj biblioteci „Đurđe Crnojević“, u četvrtak, 2. juna 2022. godine u 19 sati. Matica crnogorska je izdavač zbornika „Šćepan Mali u dokumentima 1767–1773”. Izdanje je priredio Marijan Mašo Miljić, koji je ujedno i autor predgovora. Zahtjevan urednički posao uradila je Vesna Kilibarda. Svojom ličnošću i državničkim djelovanjem Šćepan Mali je ostavio neizbrisiv trag u crnogorskoj istoriji. Uprkos brojnim pokušajima da se utvrde njegovo porijeklo i identitet, zagonetka Šćepana Malog ipak nije riješena. Matica crnogorska ovim izdanjem želi doprinijeti izučavanju građe o ovoj misterioznoj ličnosti naše nacionalne istorije. Zbornik sadrži dio neobjavljene građe, kao i objavljenu građu o ovoj misterioznoj i značajnoj ličnosti u istoriji Crne Gore. Nepublikovana građa je dominantno iz Bogišićevog arhiva u Cavtatu i u ovom zborniku se prvi put objavljuje cjelovito. Zbornikom je obuhvaćena građa objavljena od XIX vijeka do danasu zbirkama dokumenata, zbornicima građe i drugim monografskim izdanjima, kao i u periodičnim publikacijama kod nas i u inostranstvu, na izvornim jezicima i u prevodu sa njih. U Zborniku se prvi put objavljuju prevodi dokumenata koji su bili poznati i do sad korišćeni samo na italijanskom, ruskom, francuskom i njemačkom jeziku. Najviše dokumenata je iz mletačkih i ruskih arhiva. Zbornik Šćepan Mali u dokumentima 1167–1773 sadrži ukupno 441 dokument na preko hiljadu strana.