Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

U NBCG „ĐURĐE CRNOJEVIĆ“ ZAPOČETI RADOVI NA SANACIJI SVEČANE SALE

NBCG „Đurđe Crnojević" je krajem 2019. godine dobila namjenska sredstva od Ministarstva kulture za sanaciju svečane sale, koja se nijesu mogla realizovati tokom 2020. godine zbog pandemije COVID19.

Usljed prodora vode sa jedne od terasa bivšeg Italijanskog poslanstva, došlo je do oštećenja i otpadanja dijela plafona i ukrasne plastike u svečanoj sali. Zbog toga je bila potrebna hitna intervencija koja se sastoji od postavljanja nove hidroizolacije i zamjene kamenih ploča na pomenutoj terasi, saniranja oštećenja tavanice, postavljanja nedostajuće ukrasne plastike i krečenja plafonskih i zidnih površina.

Nakon završene procedure, predviđene Zakonom o zaštiti kulturnih dobara i pribavljanja potrebne dokumentacije o sprovođenju konzervatorskih mjera, stekli su se svi uslovi za početak sanacionih radova. Rok za njihov završetak je 30 dana.