Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ŠEST CRNOGORSKIH BIBLIOTEKARKI NOVE VLASNICE LICENCE ZA UZAJAMNU KATALOGIZACIJU MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJA

Procedura za licence za uzajamnu katalogizaciju odvija se u skladu s Pravilnikom o bližim uslovima i načinu izdavanja licence za uzajmnu katalogizaciju (Sl. list. CG, br. 8/2013) i Postupkom dobijanja dozvola za uzajamnu katalogizaciju u sistemu COBISS.CG.

Šest crnogrskih bibliotekarki: Danijela Božović, Maja Simonović, Milica Đukić, Biljana Čelebić, Jovana Mrvaljević i Mirjana Radović,  su  tokom posljednja dva mjeseca  uspješno završile sve faze neophodne za sticanje licence, a na samom kraju ovog zahtjevnog postupka, 19. maja  u prisustvu Komisije za licence, u sastavu: mr Đurđa Martinović, mr Sanja Martinović i mr Vjenceslava Ševaljević, kreirale su bibliografske zapise u bazi za ispite, i time su stekle lične dozvole za uzjamnu katalogizaciju monografskih publikacija (Dozvolu A).

Želimo im puno uspjeha u kreiranju zapisa u sistemu COBISS.CG.