Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

MEĐUNARODNI DAN KNJIGE I AUTORSKIH PRAVA U NBCG “ĐURĐE CRNOJEVIĆ”

U skladu sa programskom najavom, NBCG “Đurđe Crnojević” je obilježila Svjetski dan knjige i autorskih prava. Jedan segment programa je bio posvećen velikanu italijanske i svjetske književnosti Dante Aligijeriju, čije grandiozno djelo se ove godine slavi u čitavom svijetu. Putem interesantnih video prezentacija je najširoj javnosti predstavljen dio Danteovih djela i djela o njemu, koje posjeduje Nacionalna biblioteka.Drugi dio je bio posvećen našim korisnicima s ciljem popularizacije knjige i čitanja, upoznavanja sa bibliotečkim fondovima, načinima korišćenja građe i drugim aktivnostima biblioteke. Možemo sa ponosom istaći da je odziv bio veoma dobar te da je Biblioteka upisala tokom dana 50 novih članovai i besplatno podijelila oko 100 knjiga iz svojih viškova zainteresovanim učenicima, studentima i građanima. Takođe, pripremila je i vrijedan poklon školske lektire za učenike seoskih škola u cetinjskoj opštini.

Koristimo priliku da se svima zahvalimo i da pozovemo naše vjerne korisnike i one koji će to biti ubuduće da zajedno pokažemo da je knjiga, kao jedno od najvećih civilizacijskih dostignuća, neprevaziđena u obrazovanju i razvijanju demokratskog, otvorenog i humanog društva. U prilog tome simboličan je svake godine i redosljed obilježavanja dva značajna datuma u čitavom svijetu: prvi je 22. april – Međunarodni dan planete zemlje, a drugi je 23. april – Međunarodni dan knjige i autorskih prava.