Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

POKLON NACIONALNOJ BIBLIOTECI CRNE GORE „ĐURĐE CRNOJEVIĆ“

Gospodin Domagoj Žarković poklonio je Nacionalnoj biblioteci Crne Gore više od dvije hiljade kataloga, brošura i monografija, koje prate razne izložbe od sedamdesetih godina prošlog vijeka do današnjih dana.

Donacija će u mnogome obogatiti našu likovno-grfičku zbirku, ovim putem zahvaljujemo gospodinu Žarkoviću na vrijednom poklonu.