Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Darodavci bibliotečke građe

Poklon kao jedan od vidova nabavke bibliotečke građe, predviđen čl. 21 Zakona o bibliotečkoj djelatnosti (Sl. list Crne Gore, br. 49/10), pripada tzv. selektivnoj nabavci. Poklonom se mogu dobiti pojedinačni primjerci ili veći broj primjeraka iste ili različite građe. U posebnu vrstu poklona spadaju legati, koji se preuzimaju uz posebno definisane uslove čuvanja i korišćenja, zbog svoje kulturne, naučne i istorijske vrijednosti ili zbog značaja i ugleda ličnosti koja je formirala i posjedovala svoju biblioteku.

Bibliotečka građa dobijena poklonom koristi se za popunjavanje fondova ili zamjenu oštećenih primjeraka. Pokloni se preuzimaju u skladu sa nabavnom politikom, što znači da se izbor i procjena ponuđene građe obavlja po utvrđenim stručnim kriterijumima. NBCG zadržava pravo da odbije ponuđenu građu ukoliko nije u skladu potrebama njenih fondova ili ukoliko je u lošem fizičkom stanju.

Sa poklonjenim publikacijama se postupa na isti način kao i sa ostalom bibliotečkom građom, a to znači da se obrađuje prema međunarodnim standardima, čuva i daje na korišćenje u čitaonicama NBCG. 


Obrazac za prijem poklona - pdf

Obrazac za prijem poklona - word