Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Izdavačka djelatnost NBCG

Nacionalna biblioteka ima sopstvenu, bogatu izdavačku produkciju sa prepoznatljivim edicijama i naslovima iz domena bibliotečko-informacionih nauka, bibliografije i kulturne istorije Crne Gore.

Naslovi iz izdavačke produkcije Nacionalne biblioteke izlaze u okviru sedam zasebnih edicija:

  • Fototipska izdanja
  • Posebna izdanja
  • Bibliografija
  • Bio-bibliografija
  • Serijske publikacije
  • KataloziPriručnici