Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Izložba knjiga; Izbor fundamentalnih djela o Crnoj Gori: 1989–2009

Cijena: 0.00€

IVAN MAŽURANIĆ I CRNA GORA : izložba knjiga; Izbor fundamentalnih djela o Crnoj Gori: 1989–2009:  prateća izložba: (Svečana sala NBCG “Đurđe Crnojević”, Cetinje, 27.09  –  1.10.  2009). 2009. Štampa DPC, Podgorica.  Format  21 x 14. Strana  6:  ilustr. Tiraž 200. Broširano. Latinica.

Poruči