Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

POSLANSTVA NA CETINJU : 100 godina od obnove Kraljevine Crne Gore, 1910–2010

Cijena: 3.00€

Đurović, Jelena ; Vračar, Milenija ; Lompar, Dragica : POSLANSTVA NA CETINJU : 100 godina od obnove Kraljevine Crne Gore, 1910–2010. 2010. Urednik Jelena Đurović. Štampa Grafotisk, Grude. Format 22 x 22. Strana 95 : ilustr. Tiraž 600. Broširano. Latinica

ISBN 978-86-7079-110-7

Poruči