Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Katalog izdanja-CNB „ĐURĐE CRNOJEVIĆ“

Cijena: 0.00€

Đurović, Jelena ; Vračar, Milenija ; Lompar, Dragica : KATALOG IZDANJA CNB „ĐURĐE CRNOJEVIĆ“. 2012. Urednik Jelena Đurović. Štampa DPC, Podgorica. Format 21 x 14. Strana  55 : ilustr. Tiraž 500. Broširano. Latinica

ISBN 978-86-7079-120-6

Poruči