Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

KATALOG IZDANJA CNB „ĐURĐE CRNOJEVIĆ“

Cijena: 0.00€

Đurović, Jelena ; Vračar, Milenija ; Lompar, Dragica : KATALOG IZDANJA CNB „ĐURĐE CRNOJEVIĆ“. 2010. Urednik Jelena Đurović. Štampa DPC, Podgorica. Format 21 x 14.  Strana  56 : ilustr. Tiraž 100. Broširano. Latinica ISBN 978-86-7079-107-7

Poruči