Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

CRNOGORSKA I INOSTRANA ŠTAMPA O OBNOVI KRALjEVINE CRNE GORE 1910

Cijena: 3.00€

Đurović, Jelena ; Lompar, Dragica :  CRNOGORSKA I INOSTRANA ŠTAMPA O OBNOVI KRALjEVINE CRNE GORE 1910 : 100 godina od obnove Kraljevine Crne Gore, 1910–2010. 2010. Urednik Jelena Đurović. Štampa DPC, Podgorica. Format 22 x 22.  Strana 83 : ilustr. Tiraž 600. Broširano. Latinica

ISBN 978-86-7079-111-4

Poruči