Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Petar II Petrović Njegoš: SVOBODIJADA

Cijena: 0.00€

Petar II Petrović Njegoš:  SVOBODIJADA. Fototipsko izdanje prema rukopisu koji se čuva u Državnoj javnoj biblioteci Saltikova- Ščedrina u Lenjingradu. 1967. Priredio i predgovor napisao dr Niko S. Martinović. Štampa Obod, Cetinje. Format 24 x 17. Strana 25 + 191.- (Fototipska izdanja; knj. 2). Tiraž 1000. Imitacija kože. Ćirilica.- (Izdato u saradnji sa izdavačkim preduzećem Obod, Cetinje)

Poruči