Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Drašković, Čedomir: CRNA GORA IZMEĐU PROŠLOSTI I BUDUĆNOSTI

Cijena: 3.00€

Drašković, Čedomir: CRNA GORA IZMEĐU PROŠLOSTI I BUDUĆNOSTI : članci, eseji i komentari. 2004. Urednik Jelena Đurović. Štampa Grafičar, Užice. Format 21 x 15. Strana  381.- (Posebna izdanja ; knj. 51). Tiraž 800. Karton. Latinica

ISBN 86-7079-082-3

Poruči