Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Drašković, Čedomir: BIBLIOTEKARSTVO U CRNOJ GORI

Cijena: 3.00€

Drašković, Čedomir: BIBLIOTEKARSTVO U CRNOJ GORI : između tradicije i perspektive. 2002. Urednik Jelena Đurović. Format 21 x 15.  Strana 378 : ilustr.- (Posebna izdanja ; knj. 46). Tiraž 600. Karton. Latinica

Poruči