Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

RIJEČ PROTIV : kulturološko-politički eseji, rasprave, reagovanja

Cijena: 3.00€

Cerović, Rajko: RIJEČ PROTIV : kulturološko-politički eseji, rasprave, reagovanja :  (1989–1992). 2005. Urednik  Čedomir Drašković. Štampa Grafičar, Užice. Format  21 x 15. Strana 410. – (Posebna izdanja ; knj. 55). Tiraž 800. Karton. Latinica

ISBN 86 – 7079 – 088 -2

Poruči