Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom III, knj. 11

Cijena: 2.00€

Lipovina, Ljiljana: CRNOGORSKA BIBLIOGRAFIJA : 1494–1994. Tom III, knj. 11 : Rasprave, članci i književni radovi u serijskim publikacijama 1966–1970. 1998. Glavni i odgovorni urednik dr Dušan J. Martinović. Štampa Rujno, Užice. Format 20 x 29. Strana 908. Tiraž 2000. Karton. Ćirilica i latinica

ISBN 86-7079-071-8

Poruči