Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

BIBLIOGRAFIJA LUČE ; KNjIŽEVNOG LISTA ; DANA

Cijena: 2.00€

Ledinek-Munda, Sonja – Luketić, Miroslav: BIBLIOGRAFIJA LUČE : (1895–1900) ; KNjIŽEVNOG LISTA : (1901–1902); DANA : (1911–1912). 1979. Predgovor napisao Radivoje Šuković. Urednik dr Dušan Martinović. Štampa Obod, Cetinje. Format 24 x 17. Strana 184. – (Bibliografija crnogorske periodike ; knj. 4). Tiraž 500. Platno. Ćirilica

Poruči