Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Latković, Senka: MEDICINSKI ZAPISI

Cijena: 2.00€

Latković, Senka: MEDICINSKI ZAPISI : bibliografija. 1981. Predgovor napisao dr Filip Šoć. Urednik dr Dušan Martinović. Štampa Obod, Cetinje. Format 24 x 17. Strana 103. – (Bibliografija crnogorske periodike ; knj. 8). Tiraž 1000. Imitacija kože. Latinica

Poruči