Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Milović, Milorad T. : BIO-BIBLIOGRAFIJA MARIJE MAKE ADŽIĆ

Cijena: 0.00€

Milović, Milorad T. : BIO–BIBLIOGRAFIJA MARIJE MAKE ADŽIĆ. 2013. Urednik Jelena Đurović. Štampa  IVPE, Cetinje. Format 25  x 18. Strana 108 : ilustr .- (Bio-bibliografije ; knj. 16). Tiraž 200. Karton. Ćirilica

ISBN 978-86-7079-139-8

Poruči