Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

Milović, Milorad T. : BIO-BIBLIOGRAFIJA AKADEMIKA RADOMIRA V. IVANOVIĆA

Cijena: 2.00€

Milović, Milorad T. : BIO-BIBLIOGRAFIJA AKADEMIKA RADOMIRA V. IVANOVIĆA : montenegrina. 2010. Urednik Jelena Đurović. Štampa  IVPE, Cetinje. Format 24 x 17. Strana 299.- (Bio-bibliografije ; knj. 14). Tiraž 500. Broširano. Ćirilica

ISBN 978-86-7079-112-1

Poruči