Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

GODIŠNJI SASTANAK CENL-A U NACIONALNOJ BIBLIOTECI POLJSKE

Domaćin godišnje konferencije direktora evropskih nacionalnih biblioteka (CENL) u periodu od 16. do 18. juna ove godine je bila Nacionalna biblioteka Poljske. 

U ime Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojeviće“ u radu konferencije su učestvovale direktorica Dragica Lompar i koordinatorka za međunarodnu saradnju Slađana Sjekloća.

Za goste je prvog dana organizovan kulturni program, u toku kojeg su, između ostalog, imali priliku da uživaju u koncertu na kome su izvođena Šopenova djela.

Tokom sastanaka, direktori su razgovarali o prijetnjama sa kojima se danas suočavaju nacionalne biblioteke i kako im se suprotstaviti, kao i o politici prikupljanja obaveznog primjerka, posebno elektronskog obaveznog primjerka.

Dr Tomaš Makovski, direktor Nacionalne biblioteke, predstavio je projekat izgradnje nacionalne mreže biblioteka u Poljskoj, dok je direktor Britanske biblioteke ser Roli Kiting predstavio uzroke, tok i posljedice masovnog hakerskog napada na servere Britanske biblioteke, kako bi podijelio iskustvo sa ostalim nacionalnim bibliotekama i pomogao im da se organizuju i spriječe nepopravljivu štetu ukoliko bi došlo do slične situacije.

Usvojeni su godišnji izvještaj i finansijski izvještaj za 2023/24 godinu i budžet za 2025. godinu, kao i akcioni plan CENL-a. Izglasane su izmjene Statuta ove bibliotečke organizacije.

Izabrani su novi članovi Upravnog odbora CENL-a.

Sljedeće godine CENL godišnja konferencija održaće se u Nacionalnoj biblioteci Škotske.