Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE “BANJANI I KATUNSKA NAHIJA”

U petak je u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore “Đurđe Crnojević” održana promocija knjige “Banjani i katunska nahija” autora dr Radomira Milovića.

Dr Radomir Ristov Milović rođen je u banjanskom selu Podljut 1948. godine. Diplomirani je elektroinženjer i doktor elektrotehničkih nauka. Objavio je oko 40 radova iz struke i 18 knjiga, od kojih 3 u koautorstvu. Tematika njegovih djela veže se za istoriju, etnologiju, antropogeografiju i onomastiku užeg zavičaja Banjana i ostalih krajeva Crne Gore. Živi i stvara u Nikšiću.

Publici se najprije obratila direktorica Nacionalne biblioteke Crne Gore koja je kazala da su ovakva djela itekako potrebna, kako sa stanovišta nauke i naučnih istraživanja, tako i u pogledu sagledavanja vrijednosti na kojima je Crna Gora očuvala svoj hiljadugodišnji istorijski kontinuitet.

Ono što je posebna vrijednost ovog djela, po mišljenju recenzenata prof. dr Miroslava Doderovića i Petra Krivokapića jeste ti što je pri njenom nastanku autor koristio naučno-metodološki pristup i referentne izvore.

Autor je istakao da je svaki rad o Banjanima i katunskoj nahiji istovremeno rad o Banjanima i Crnoj Gori u svijetlu njene istorijske postojanosti i kontinuiteta i značaja za njeno socijalno i nacionalno oslobođenje.

Nakon promocije, posjetioci su imali priliku da pogledaju izložbu reprezentativnih djela crnogorskog izdavaštva u periodu od obnove crnogorske nezavisnosti do danas, pripremljenu u čast dana nezavisnosti Crne Gore.