Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ODRŽAN KURS UPOTREBA PROGRAMSKE OPREME COBISS3/KATALOGIZACIJA-POČETNI KURS

Kurs UPOTREBA PROGRAMSKE OPREME COBISS3/KATALOGIZACIJA-početni kurs, održan je od 19.02. do 23.02.2024. u prostorijama Cobiss centra na Cetinju.

Program kursa sastojao se iz sljedećih segmenata:


▪️ COBISS3 osnovna uputstva (korisnički interfejs, priključivanje, korisnička podešavanja interfejsa za katalogizaciju)
▪️ priprema na katalogizaciju
▪️ COMARC/B format
▪️ kreiranje zapisa od početka
▪️ privremeno pohranjivanje zapisa
▪️ unos posebnih znakova
▪️ rad u editoru zapisa (dodavanje polja, potpolja, indikatora, konverzija slova...)
▪️ uvid u priručnik COMARC/B
▪️ ostali postupci katalogizacije…

Kurs je namijenjen bibliotekarima (sa visokom školskom spremom)  koji se obučavaju za dobijanje licence za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga).

Polaznici kursa bili su bibliotekarke/i iz Biblioteke Vojske Crne Gore iz Danilovgrada, Biblioteke Filozofskog fakulteta iz Nikšića, gradskih biblioteka iz Podgorice, Danilovgrada i Bara, kao i Nacionalne biblioteke Crne Gore. Ukupno je bilo 9 polaznika.

Licencirali predavač iz Nacionalnog COBISS centra Crne Gore, mr Đurđa Martinović je vodila kurs.