Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

UDK BROJ ZA CRNOGORSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nacionalna biblioteka Crne Gore je dobila saglasnost da je usvojen i odobren njen zahtjev za dodjelu UDK broja za crnogorski jezik i crnogorsku književnost. Ovaj zahtjev je zvanično upućen UDK Konzorcijumu ((UDC Consortium), čije je sjedište u Nacionalnoj biblioteci Holandije u Hagu, još 2021. godine. Konzorcijum je u isto vrijeme dodijelio UDK brojeve za bosanski jezik i bosansku književnost. UDK broj za crnogorski jezik je 811.163.44, a broj za crnogorsku književnost (dobija se na osnovu broja za jezik) je 821.163.44.

Iako su još u pripremi izmjene i dopune UDK tablica (MRF 13) i biće objavljene u toku 2024. godine, poslije izlaska kumulativnog „Extensions & Corrections to the UDC“, ova promjena u UDK tablicama je već „odlučena i odobrena“.

Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) je internacionalni hijerarhijski sistem bibliotečke i bibliografske klasifikacije i najviše prevođena klasifikaciona šema za sva područja znanja na svijetu. Njeni autori su belgijski pravnici, Pol Otle (Paul Otlet) i Anri La Fonten (Henry La Fontaine) krajem 19. vijeka, a prvi put je objavljena na francuskom jeziku 1904. godine. Od tada je mnogo puta mijenjana i dopunjavana. Stručno klasifikovati neku publikaciju po sistemu UDK znači vještačkim jezikom, simbolima, označiti njen sadržaj i time joj odrediti mjesto u sistemu naučnog i stručnog znanja. Na ovaj način, korisnik dolazi ne samo do željene publikacije, već i do ostalih publikacija na istu ili povezanu temu.

Simboli koji se koriste u UDK klasifikaciji su univerzalno prepoznatljivi (arapski brojevi i pravopisni znaci) i primjenjuju se u najvećem broju biblioteka u svijetu.

Dobijanjem ovih UDK brojeva, riješeno još jedno veoma važno pitanje za crnogorski jezik i crnogorsku književnost, nakon što je Crna Gora decembra 2017. godine dobila međunarodni kod za crnogorski jezik (cnr) u okviru ISO 639 međunarodnog standarda, takođe, na zahtjev Nacionalne biblioteke „Đurđe Crnojević“ na Cetinju.