Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ZAPOČETI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI/ZAMJENI FASADNE STOLARIJE NA GLAVNOM I POMOĆNOM OBJEKTU KULTURNOG DOBRA ITALIJANSKO POSLANSTVO

Realizacija projekta Rekonstrukcija/zamjena fasadne stolarije na glavnom i pomoćnom objektu kulturnog dobra Italijansko poslanstvo u bivšoj Kraljevini Crnoj Gori, kao i staklene veze između ova dva objekta, započela je 21.12.2023. godine. Sredstva su obezbijeđena od strane Prijestonice Cetinje, koja je vlasnik objakata, iz Programa zaštite kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija za 2023 godinu.

Objekat Italijanskog poslanstva sagrađen je 1910. kao diplomatsko predstavništvo Italije i za te potrebe je služilo do 1916. Od tada pa do 1964. je mijenjalo namjenu, kada je ustupljen Centralnoj narodnoj biblioteci na korišćenje. Status kulturnog dobra, kojim je stavljeno pod zaštitu države, Italijansko poslanstvo je dobilo Rješenjem br. 03-75/1 od 6.02.1960. godine.

Zbog svog arhitektonskog, stilskog, istorijskog i kulturnog značaja Italijansko poslanstvo je doživjelo nekoliko sanacija i rekonstrukcija, a posljednja je rađena 2016. godine. Tokom tih intervencija nikada nije sveobuhvatno konzervatorski sanirana stolarija na objektu, koja se trenutno nalazi u veoma lošem stanju. Dio spoljašnjih prozora, naročito sa južne i jugoistočne strane se zadnjih godina ne smiju otvarati zbog potpunog propadanja drvenih okvira, kao i zbog stanja autentičnih okova na njima. Projekat kompletne spoljašnje stolarije je izrađen, u skladu sa izdatim konzervatorskim uslovima, i odobren od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Planirana rekonstrukcija/sanacija iznosi 124.190€tokom naredne dvije godine i

podrazumijeva:

- restauraciju stolarije solidnog stanja,

- restauraciju stolarije sa manjim oštećenjima, i

- zamjenu stolarije koju je nemoguće restaurirati.

Cilj Projekta jeste da se obezbijede optimalni uslovi za očuvanje zdanja Italijanskog poslanstva i fondova koji se u njemu nalaze, kao i da se postigne značajna racionalizacija troškova za zagrijavanje prostorija.

CNB “Đurđe Crnojević” (danas NBCG “Đurđe Crnojević”) dobila je na korišćenje ovaj objekat 1964. godine. Zbog uvećanja fonda i njegovog adekvatnog čuvanja, na kompleksu Italijanskog poslanstva sagrađen je 1981. godine sedmoetažni depo. Danas fond Biblioteke iznosi oko 2 i po miliona jedinica bibliotečke građe, od čega je najveći dio smješten u depou, dok se posebne bibliotečke zbirke nalaze u objektima Italijanskog i Francuskog poslanstva. Ove zbirke imaju izuzetnu vrijednost za pisanu kulturnu baštinu Crne Gore (nacionalna zbirka “Montenegrina”, Zbirka stare i rijetke knjige, Kartografsko geografska zbirka, Rukopisna zbirka i dr.).