Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

PRVA GODIŠNJICA OD POČETKA IMPLEMENTACIJE KATALOGIZACIJE SA NORMATIVNOM KONTROLOM U SISTEMU COBISS.CG

Na današnji dan prošle godine cjelokupni bibliotečko-informacioni sistem COBISS.CG je prešao na katalogizaciju sa normativnom kontrolom ličnih imena. Normativna baza CONOR, koja je namijenjena normativnoj kontroli imena autora, a zasniva se na vezi između bibliografskih i normativnih zapisa, sadrži imena autora koji mogu biti osobe ili korporacije.

Postupak implementacije normativne kontrole ličnih imena u sistemu COBISS.CG je započet još 2019. godine. Krajem 2021. i početkom 2022. svi aktivni katalogizatori (117) uspješno su završili kurs „Prelazak na katalogizaciju sa normativnom kontrolom“.

Prije početka implemantacije katalogizatori su u testnoj bazi vježbali kreiranje kratkih normativnih zapisa, kako bi bili spremni za početak primjene katalogizacije sa normativnom kontrolom.

Naši katalogizaotori su u protekloj godini vrijedno radili tako da na današnji dan u zajedničkoj normativnoj bazi CONOR.CG ima ukupno 40.768 zapisa za lična imena.

O kvalitetu i ujednačenosti baze stara se ukupno 19 redaktora i to 7 iz Nacionalne biblioteke i 12 iz drugih biblioteka članica sistema COBISS.CG.