Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

POSJETA ČLANICAMA SISTEMA COBISS.CG U OPŠTINI KOTOR

Direktorica Nacionalne biblioteke Crne Gore, mr Dragica Lompar, pomoćnik direktora za razvoj, Dragan Mirković i rukovoditeljka Odjeljenja za bibliotečko-informacioni sistem i digitalizaciju, mr Vjenceslava Ševaljević, su 22. novembra  posjetili dvije biblioteke, članice bibliotečko-informacionog sistema COBISS.CG, sa teritorije kotorske opštine. 

Najprije su u Biblioteci Muzeja grada Perasta vodili razgovor sa bibliotekarkom,  mr Snežanom Vojvoda i programskom urednicom iz OJU Muzeji Kotor, Jelenom Vukasović,  o daljim koracima koje treba preduzeti kako bi se  što prije u lokalnu bazu ove Biblioteke unijeli bibliografski zapisi i kako bi informacija o vrijednom bibliotečkom fondu postala dostupna korisnicima širom svijeta.

Nakon toga je upriličena i zvanična posjeta Biblioteci Pomorskog muzeja u Kotoru, gdje su predstavnici Nacionalne biblioteke u razgovoru sa bibliotekarkom Danijelom Nikčević i kustoskinjom Radojkom Abramović dobili informacije o svim segmentima funkcionsanja ove Biblioteke.

Tokom razgovora date su preporuke na koji način bi trebalo reorganizovati smještaj fonda i koji je najefikasniji način da se sve publikacije unesu u lokalnu bibliografsku bazu ove Biblioteke.

U obije biblioteke je tokom posjete bila prisutna i aktivno je učestvovala u razgovoru i Jasmina Bajo iz Gradske biblioteke Kotor, s obzirom da  u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti matičnu bibliotečku djelatnost nad specijalnim bibliotekama na teritoriji opštine vrši narodna tj. gradska biblioteka.