Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ODRŽAN KURS „UPOTREBA PROGRAMSKE OPREME COBISS3/POZAJMICA”

U COBISS centru Crne Gore, u Biblioteci na Cetinju, od 9. do 11.oktobra održan je kurs „Upotreba programske opreme COBISS3/Pozajmica”, namijenjen bibliotekama članicama sistema COBISS.GG koje su najveći dio građe već obradile u sistemu i koje će omogućiti svojim korisnicima automatizovanu rezervaciju i pozajmicu građe.

Kurs je pohađalo šest polaznika iz crnogorskih biblioteka, odnosno: četiri koleginice iz Narodne biblioteke i čitaonice „Njegoš” sa Cetinja, kolega iz Gradske biblioteke i čitaonice Herceg Novi i koleginica iz Nacionalne biblioteke.

Kurs je vodila bibliotekarka savjetnica Radmila Rašović, licencirana predavačica za ovaj Kurs.