Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

POSJETA DELEGACIJE NBCG NARODNOJ BIBLIOTECI NA ŽABLJAKU

Delegacija Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ u sastavu: mr Dragica Lompar, direktorica, Dragan Mirković, pomoćnik direktora za razvoj, mr Vjenceslava Ševaljević, rukovoditeljka Odjeljenja za bibliotečko-informacioni sistem i digitalizaciju i Milutin Đukić, sistem inženjer odnosno bibliotečki informatičar, posjetila je juče, 12. septembra, Narodnu biblioteku Žabljak.

Sastanku su u svojstvu domaćina prisustvovali: Milica Šljivančanin iz Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti Opštine Žabljak, Jovana Pavlović, direktorica Centra za kulturu Žabljak i knjižničar Mišo Bojat.

Osnovni povod ove posjete bio je da se sa zaposlenima u Biblioteci i nadležnim licima iz lokalne samouprave pokušaju pronaći modaliteti da se unaprijedi kvalitet usluga koje se pružaju korisnicima, s akcentom na potencijalno uključenje u bibliotečko-informacioni sistem COBISS.CG.

Sastanak je zaključen uz konstataciju da je Nacionalna biblioteka Crne Gore voljna da pruži svaku vrstu pomoći Narodnoj biblioteci Žabljak, kako bi postala mjesto koje bi raznovrsnošću svojih usluga privuklo što veći broj korisnika, sa posebnim fokusom na turiste, koji bi i te kako bili zainteresovani da koriste kvaliteno osmišnjene usluge i programe.