Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ODRŽANA CENL GODIŠNJA KONFERENCIJA

U periodu od 18. do 20. juna 2023. godine u Nacionalnoj biblioteci Francuske (BNF) održana je godišnja konferencija direktora evropskih nacionalnih biblioteka, kojoj su u ime Nacionalne biblioteke Crne Gore prisustvovale Dragica Lompar, direktorica i Slađana Sjekloća, koordinatorka za međunarodnu saradnju. 

Prvog dana upriličen je doček bibliotekarima i organizovan je bogat kulturni program, koji je uključivao posjetu zgradi berze i muzeju Bourse de Commerce (kolekcija „Pinault“), kao i obilazak objekata Nacionalne biblioteke Francuske „Rišelje“  i „Miteran“ i upoznavanje sa njihovim zbirkama i aktivnostima.

Narednog dana usvojeni su CENL godišnji izvještaj i finansijski izvještaj. Takođe, predstavljen je plan budžeta za 2024. godinu. Predsjedavajući Frank Šolce predstavio je CENL strategijski plan za period od 2023. do 2027. godine. Glavna tema dana bio je održivi razvoj i uloga nauke, kulture i antičke filozofije u težnji ka njegovom ostvarivanju, pri čemu je fokus bio na načinima na koje nacionalne biblioteke mogu doprinijeti istom.

Posljednjeg dana konferencije učesnici su diskutovali o održivom razvoju u pogledu arhitekture i zgrada nacionalnih biblioteka, životne sredine, očuvanja i digitalizacije, kao i korisničkih usluga. Predstavljen je novi zakon o obaveznom primjerku Nacionalne biblioteke Španije. Dobitnici „Erland Kolding Nielsen“ grantova dodijeljenim od strane CENL-a predstavili su svoje izvještaje o realizovanim projektima. Tomaš Makovski, direktor Nacionalne biblioteke Poljske održao je prezentaciju svoje biblioteke, kao domaćina naredne CENL godišnje konferencije.