Prvobitni sajt NBCG: old.nb-cg.me

ČETVRTA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA BIBLIOTEKARA, ARHIVISTA I MUZEOLOGA „LIBRARIES, ARCHIVES AND MUSEUMS CONFERENCE (LAM), MONTENEGRO, 2023.“

Četvrta Međunarodna konferencija bibliotekara, arhivista i muzeologa pod nazivom „Libraries, Archives and Museums Conference (LAM), Montenegro, 2023.“ biće održana 25. i 26. maja u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević“ na Cetinju, sa početkom u 10 sati.

Tokom dvodnevne Konferencije, čija je tema „ Biblioteke, arhivi i muzeji  u kontekstu programa zaštite, promocije i približavanja kulturne baštine široj javnosti, sadržana u Evropskim smjernicama za saradnju  biblioteka, arhiva i muzeja – EU Agenda 2030 za održivi razvoj”, 40 radova predstaviće učesnici iz Crne Gore i regiona.


Četvrta međunarodna konferencija bibliotekara, arhivista i muzeologa

Libraries, Archives and Museums Conference (LAM), Montenegro, 2023“

Cetinje, 25. i 26. maj 2023. godine

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“

Izlaganje učesnika je ograničeno na  7  minuta


AGENDA

Tema Konferencije: Biblioteke, arhivi i muzeji  u kontekstu programa zaštite, promocije i približavanja kulturne baštine široj javnosti, sadržana u Evropskim smjernicama za saradnju  biblioteka, arhiva i muzeja – UN Agenda 2030 za održivi razvoj


Četvrtak, 25. 05. 2023.

______________________

09:30 – 10:00

Registracija učesnika/ca 

10:00 – 10:30

Otvaranje Konferencije

Pozdravne  riječi:

Mr Dragica Lompar, direktorica Nacionalne biblioteke Crne Gore

„Đurđe  Crnojević“

Predstavnik Ministarstva kulture i medija Crne Gore

Moderator: Bojana Joksimović


Sesija I

10:30– 12:00

1.  Mr Jelena Petrovska, NUUB „Sv. Kliment Ohridski“ Bitola, Sjeverna Makedonija

Cjeloživotno učenje kao „modus vivendi“ korisnika biblioteka

2.  Dr Vera Petrović, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, mr Marija Bulatović, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, mr Jelena Smailagić, Fakultet za kulturu i medije, Beograd, Srbija

Kulturni značaj i digitalna vidljivost zaostavštine Vojislava M. Jovanovića Maramboa

3.  Dr Sanja Antonić, Oja Krinulović, Matea Milošević, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd, Srbija

Uloga nauke u očuvanju kulturnog nasleđa: interakcija, uticaji i perspektive

4.  Др Марко Бојић, Марија Црнковић, Народна библиотека  „Радислав Никчевић“, Јагодина, Србија

На путу ка истом циљу – пример сарадње библиотеке, музеја и архива у локалној заједници

5.  Vesna Asanović, Aleksandra Vukanović, Narodna biblioteka„Radosav Ljumović“, Podgorica, Crna Gora

Preventivna zaštita stare i rijetke knjige u Narodnoj biblioteciRadosavLjumović“

6.  Nataša Špadijer, JU Narodna biblioteka i čitaonica „Njegoš“, Cetinje, Crna Gora

Biblioteke, arhivi i muzeji – riznice kolektivnog sjećanja: put humanosti koji povezuje i obavezuje

7.  Билјана Аџиовска-Панџарова, ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“, Скопје, Сјеверна Македонија

Заштита на старе книги од фондот на Библиотеката „Браќа Миладиновци“, Скопје

8.  Dr sc. Vesna Čučić, Dubrovnik, Hrvatska

Cenzura i tiskara C. A. Occhija u Dubrovniku

9.  Nataša Filip, Narodna biblioteka „Dositej Obradović“, Stara Pazova, Srbija

Crna Gora u slovačkoj periodici 19. veka

10.  Milica Matijević, Biblioteka „Dimitrije Tucović“, Lazarevac; Natalija Đurović, DECImetar, Lazarevac, Srbija

Dečja kulturna geografija

11.  Snežana B. Nenezić, Narodna biblioteka,  Kruševac, Srbija

Digitalizacija kruševačke privredne periodike

12.  Јасмина Иванковић, Драгана Маринковић, Бојана Петковић, Библиотека „Димитрије Туцовић“, Лазаревац, Србија

Дигитални водич

13.  мр Моника Талеска, ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп, Македонија

Улогата на јавните општински библиотеки во Македонија, во заштита, промоција и афирмација на книжното и некнижно културно наследство

Pitanja i diskusija


12:00 – 13:00 

Pauza: zakuska i kafa


13:00-15:00

Moderator: Dragana Marković

Sesija II

1.  Prezentacija sponzora CRESCAT d.o.o, Zagreb

2.  Мр Ружица Станковић, Библиотека „Глигорије Возаровић“, Сремска Митровица, Србија

Умивање лица и душе града

3.  Mr Lidija Martinović, Fakultet likovnih umjetnosti, Cetinje, Crna Gora

Koncept projekta edukacije bibliotekara o preventivnoj zaštiti i konzervaciji građe za pozajmicu u institucijama bez konzervatorske službe

4.  Suzana Tanasijević,  Nada  Dimitrijević,  dr Marko Bojić, Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“, Jagodina, Srbija

Narodna biblioteka u Jagodini u funkciji održivog razvoja kulturnog  nasleđa

5.  Nataša Komnenić, dr Jelisaveta Blagojević Miljanić, Biblioteka Skupštine Crne Gore, Podgorica, Crna Gora 

Pisana kulturna baština u digitalnom formatu: Bilješke sa sjednica Skupštine Crne Gore

6.  Тамара Малешев, Ирена Зечевић, Библиотека Матице српске, Нови Сад; Оливера Топалов, Градска библиотека у Новом Саду, Србија

Једна краљевска прича: краљ Никола „оком“ Посебних збирки Библиотеке Матице српске

7.  Olga Ječmenica, Biblioteka „Milutin Bojić“, Beograd, Srbija

Profesorska kolonija u Beogradu

8.  Mr Vesna Kovačević, Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“, Cetinje, Crna Gora

Pošta Crne Gore u staroj crnogorskoj periodici 

9.  Zoran Perović, Državni arhiv u Dubrovniku, Hrvatska

Digitalizacija arhivskoga gradiva Dubrovačke Republike

10.  Мр Гордана Андреева,  Ивона Џамтовска-Јанкуловска, ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“, Скопје,  Сјеверна Македонија

Улогата на библиотекарот во новото – „паметно“ доба:  јавните библиотеките и новите технологии – предизвици, проблеми и нови визии

11.  Almedina Salihagić, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine , Biblioteka i dokumentacioni centar; mr Azra Bečević-Šarenkapa, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Odjeljenje za konzervaciju i restauraciju, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Primjer saradnje baštinskih institucija na projektu  „Preventivna konzervacija zbirki Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine

12.  Milanka Babić-Vukadinov, Zoran Zdravković, Biblioteka grada Beograda, Srbija

Promocija kulturne baštine kao segment ostvarivanja ciljeva Agende 2030 kroz projekte zaštite i predstavljanja stare i retke bibliotečke građe Biblioteke grada Beograda

13.  Jovana Rilak, NU Sveučilišna biblioteka „Goce Delčev“, Štip, Sjeverna Makedonija

Primena dobre prakse u bibliotečkoj delatnosti

14.  Виолета Д. Милошевић, Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“, Ваљево, Србија

Сарадња Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ са Историјским архивом и Народним музејом у Ваљеву на промоцији и заштити културне баштине

15.  Marina Šoć, Narodni muzej Crne Gore, Cetinje, Crna Gora

Od tradicionalnog do modernog: evropska moda na dvoru Petrovića

Pitanja i diskusija


Slobodno vrijeme

Od 18: 30  h  –  svečana večera

 

Petak, 26. 05. 2023.

______________________

Moderator: Vjenceslava Ševaljević

Sesija III


1.  Danijela Nikčević, JU Pomorski muzej Crne Gore, Kotor; Dijana Đurašković, Jelena Vukasović, Jasmina Bajo, JU Kulturni centar „Nikola Đurković“, Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica, Crna Gora

 Djeca čuvari kulturne baštine 

2.  Мр Андријана Апостоловска, Градска библиотека „Браќа Миладиновци“, Скопје, Сјеверна Македонија

Технологија, глобализација и подобрени библиотечни услуги

3.  Vladimir Brborić, Jelica Ilić Minić, Učiteljski fakultet, Beograd, Srbija

Tragom ornamenata – očuvanje i promocija kulturne i naučne baštine

4.  Marija Miletić, Pomorska škola Bakar, Hrvatska

Zbirka starih i rijetkih knjiga u knjižnici Pomorske škole Bakar

5.  Докторанд Елена Станкоска, НУ Библиотека „Григор Прличев“, Охрид, Сјеверна Македонија

Форми и методи на соработка меѓу библиотеки, државни архиви и музеи

6.  Ljiljana Stanimirović, Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu, Srbija

Ženska štampa u digitalnim bibliotekama Srbije

7.  Мр Катарина Грујовић-Брковић, Завод за заштиту споменика културе, Краљево; мр Ана Гвозденовић, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево, Ивана Хренко, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево, Србија

Аџића кућа у Краљеву: баштина која није заборављена

8.  Mijodrag Zoranić, Državni arhiv Crne Gore, Arhivski odsjek Danilovgrad, Crna Gora

Organizaciona struktura Državnog arhiva Crne Gore kao bitnog segmenta čuvanja i zaštite kulturne baštine

9.  Мр Ивана Јаношевић, Библиотека „Влада Аксентијевић“, Обреновац, Србија

Завичајно непокретно културно наслеђе Обреновца - валоризација  и промоција

10.  Željko Miranović, Dražavni arhiv Crne Gore, Cetinje, Crna Gora

Anđe i Kalištan – „puče“ ljubav i uđe u pjesmu

11.  Sandra Marković, Državni arhiv Crne Gore, Arhivski odsjek Podgorica

Unapređenje arhivske djelatnosti u Crnoj Gori u cilju promocije i približavanja arhivske građe široj javnosti

12.  Dragana Marković, Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“, Cetinje, Crna Gora

Vrijedna iskustva – podstrek za buduće izazove

Zaključak Konferencije

Podjela sertifikata učesnicima


________________________

10:30 – 12:00

Panel diskusija  na temu:

* Uloga biblioteke u promociji kulturnog turizma u organizaciji Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“  i Udruženja bibliotekara Crne Gore *

Moderatorka: Jasmina Bajo, predsjednica Udruženja bibliotekara Crne Gore